Envíos

O seu envío

Os paquetes xeralmente envíanse dentro das 24-48 horas posteriores á recepción do pago, e envíanse a través de DHL con seguimento. Se prefire a entrega por correo, contáctenos antes de elixir este método. Independentemente da elección de envío que elixa, podemos proporcionarlle unha ligazón para rastrexa-lo seu paquete en liña.

Os gastos de envío inclúen os gastos de manipulación e embalaxe, así como os gastos de envío. As tarifas de manexo son fixas, mentres que as tarifas de transporte varían segundo o peso total do envío. Recomendámoslle que agrupe os seus artigos nun só pedido. Non podemos agrupar dous pedidos distintos realizados por separado, e aplicaránselle tarifas de envío a cada un deles. O seu paquete será enviado baixo o seu propio risco, pero tense especial coidado para protexe-los obxectos fráxiles.

Xestión de aduana pódense aplicar fóra dos membros da UE.

As caixas son de grande tamaño e os seus artigos están ben protexidos.